Sidor

måndag 13 maj 2013

Ja till decentraliserade tillagningskök i Vimmerby kommun!

Stor glädje över fullmäktiges beslut denna vår att att utveckla den nära nog allenarådande centraliserade kylmatproduktionen till en stegvis utveckling med nio tillagningskök. Konverteringen från mottagningskök till tillagningskök kommer att ske successivt med sikte på att vara klar hösten 2014.

Konverteringen kommer att ske ansvarsfullt och först efter att nödvändiga kalkyler har presenterats för vart och ett av köken.

Lägg därtill att kommunstyrelsen beslutat undersöka vilka förskolor som också kan vara lämpliga för att öppna tillagningskök.

För mig har det känts som en mycket lång och onödig omväg eller kringelikrok från 2009 fram till idag, men nu är tid att blicka framåt. Alla Allianspartier, Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna Folkpartiet är odelat med på tillagningståget. Jag hade redan i förra vändan sällskap av Folkpartiet och Miljöpartiet som också är med på tåget. Nya i fullmäktige sedan kylmatbeslutet från förra mandatperioden är Sverigedemokraterna som också röstade med Allianspartierna och Miljöpartiet.

Hela beslutet är en kraftig signal om att vi tror att det finns arbetsglädje i att laga maten i så stor omfattning som möjligt nära den plats där gästen serveras maten. Det gäller elever i skolan och det gäller äldre på särskilt boende. Och det finns en förhoppning om att det också ska vara möjligt för barnen i förskolan.