Sidor

söndag 30 maj 2010

Bristande beslutsunderlag än en gång, denna gång om skolskjutsar

I veckan som gick hade Barn- och ungdomsnämnden att yttra sig om förändrade regler gällande skolskjutsar i kommunen. Å ena sidan kan man bara bestämma sig för nya regler utan att fundera på konsekvenserna, eller å andra sidan kan man ställa upp olika alternativ för skolskjutsar, söka olika vägar att sänka kostnaden för skolskjutsar och försöka förutsäga konsekvenserna av de olika kombinationerna och där efter föreslå en kombination av åtgärder. Jag förordar det senare handlingssättet. BUN gick på det första sättet. Att föreslå nya regler utan att känna till konsekvenserna eller hur de slår. I BUN var det (s) som stod för de flesta rösterna.

Peter Fjällgård (c) skriver på sin blogg att Centerpartiets ledamöter röstade för landsbygdens bästa. Sanningen är att de har inte en aning om det är så. För min egen del tar jag ett ansvar för både landsbygd och tätort. Alldeles oavsett var man bor är man skattebetalare och kan kräva att varje beslut är väl underbyggt och noga övervägt. Även  när det krävs snabba beslut.

Kommunen behöver sänka sina kostnader för att det inte ska bli ytterligare ett år med minus den 31/12. Men frågan är om förändrade skolskjutsar är lösningen. Det kan fungera på kort sikt, men hur blir det sedan? Kanske finns det gymnasieelever som väljer en annan studieort när det inte finns skolskjuts och då ökar underskottet för gymnasieelever vilket nu ligger runt 3,5 miljon kronor. Kanske väljer föräldrar att bosätta sig i en annan kommun och då minskar skatteunderlaget.

Det är inte alls säkert det är rätt väg att värna landsbygden genom att vara skolskjutskramare. Det kan mycket väl vara så att den största förändringen drabbar tätortsnära elever. Jag tänker då främst på Vimmerby som rimligen är den tätort som har flest elever som berörs av utsträckta sträckor för skolskjuts, och om det skulle vara så då är frågan hur Vimmerby står sig i konkurrensen med andra städer. Men eftersom vi som hade att yttra oss i BUN inte hade något underlag fick vi rösta på känn. Därför röstade jag Nej till förändringen och yrkade på att frågan borde debatteras och beslutas i fullmäktige. BUN avslog mitt yrkande men nu verkar frågan vara på väg till fullmäktige i alla fall.

torsdag 27 maj 2010

Vad är det som tar fem månader?

Vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde för cirka en månad sedan fick BUN arbetsutskott i uppgift att titta på beskrivningen av barnomsorgspengen utifrån den nya lag som trädde i kraft 1 juli 2009. Vi var några stycken som tyckte att det borde beskrivas bättre, lite mera säljande och "serviceminded" för att upplysa om möjligheten att starta barnomsorg i nya regier med samma kvalitetskrav som den som kommunen tillhandahåller.

I dag fick jag svaret. Informationen kan väntas den 1 oktober 2010. Jag bara undrar: Vad är det som tar fem månader från idag? Att skriva en text, att beskriva något som trädde i kraft 1 juli 2009? Så nu vet du - söker du information som inte finns på kommunens hemsida, vänta dig inget förrän 1 oktober. Samma datum utlovas också en ny layout, men det är inte skäl nog att vänta att publicera information som borde vara smakligt presenterad redan 1 juli 2009! Barnomsorgspeng beslutades av Riksdagen den 22 april 2009.

Om du inte har ro att vänta på att vår kommun informerar om vad som gäller i Vimmerby så kan du under tiden läsa om barnomsorgspeng och den valfrihet som det kan innebära att organisera barnomsorg i nya former på regeringens hemsida.

Du kan också använda dig av rätten att rösta och kryssa en moderat redan den 1-19 september!

Bristande beslutsunderlag än en gång

Tänk att det ska vara så svårt att få beslutsunderlag som innehåller flera olika alternativ. Denna gång gäller det ett beslutsunderlag för skolskjutsar inom Vimmerby kommun. Det är Teknik- och servicenämnden som organiserar skolskjutsarna och nu vill man öka avstånden för när barn och ungdomar ska vara berättigade till skolskjuts.

Det är ju ett enkelt sätt att spara pengar på det egna kontot, men det kan ju svårligen kallas service, och jag är inte helt övertygad om att det sparar några pengar för kommunen. Ty sämre skolskjutsar kan betyda att en familj finner det bättre att bo på annan ort och lämnar kommunen. Visserligen sjunker kostnaderna för skolskjuts men det gör också kommunens skatteinkomster och så blir det ännu svårare att få ekonomin att gå ihop.

Jag tycker det vore mera logiskt att Barn- och ungdomsnämnden var ansvarig. BUN borde beställa vilken nivå på skolskjutsar man vill ha, eller erbjuda en bättre tjänst än lagens lägsta nivå. Det vore naturligt att Barn- och ungdomsnämnden hade ansvaret eftersom vi har att balansera resurserna för att skapa attraktiva skolor och bästa möjliga studieförutsättningar för eleverna. Barn- och ungdomsnämnden har också närmarare kontakt med rektorer, lärare, barn och föräldrar.

Jag tror också att det vore mycket enklare vid omdisposition av resurser om det vore "skolan" själv som hade ansvaret.

Av den anledningen föreslog jag i dag att en förändring av skolskjutsarna inför höstterminen borde debatteras och beslutas av fullmäktige och inte Teknik- och servicenämnden. Och på grund av det bristfälliga beslutsunderlaget som inte innehöll några alternativ och inte beskrev konsekvenserna av förändringen i form av hur många elever påverkas, var bor dom, och alternativa möjigheter till transporter på dessa orter, reserverade jag mig mot majoritetens beslut att till Teknik- och servicenämnden förorda en försämring av skolskjutsarna.

Kommunen behöver använda sina pengar effektivare, och också gärna använda mindre pengar, men jag tror det kan ske genom kreativa lösningar och dagens beslut innehöll inget av det slaget. Bara en förlängning av avståndet till skolan för att bara berättigad till skolskjuts. Återstår att se utfallet av dagens beslut och fortsatt hantering.

Öppet möte i Gullringen i kväll

Moderaterna i Vimmerby fortsätter sin Dialog-turné i kommunen ikväll med ett allmänt möte i Brännebro skolmatsal kl 19.00.


Alla hälsas välkomna.

Dialog-turnén som ska pågå i kommunens tätorter hela maj syftar till ett samtal direkt med väljarna för att få mer information om hur de boende ser på sin bygd.

Deltar från moderaterna gör kandidater på kommunfullmäktigelistan.

onsdag 26 maj 2010

Inte bara turister har hittat Vimmerby ...

utan också forskare. I kväll hade Leif Jonsson, kommunledningsforskare och docent vid Linköpings universitet en presentation av boken Astrid Lindgrens världar i VimmerbyEn studie om kulturarv och samhällsutveckling. Idéen till studien föddes sommar en 2007, och efter det så samlade Leif inte mindre än tio forskarkollegor från Linköping, Stockholm, Uppsala, Växjö / Jönköping, Uppsala / Söderhamn.

Jag tror att boken är mycket intressant. Särskilt en rubrik fångade mitt omedelbara intresse och det var kapitel 4 Att våga tänka annorlunda av Kajsa Altén. Det ska bli spännande läsning, men det får vänta till i morgon. För min del är det dags att ta kväller och säga God natt. - God natt!

tisdag 25 maj 2010

Öppet möte i Rumskulla i kväll

Moderaterna i Vimmerby fortsätter sin Dialog-turné i kommunen ikväll med ett allmänt möte i Pärlan kl 19.00.


Alla hälsas välkomna.

Dialog-turnén som ska pågå i kommunens tätorter hela maj syftar till ett samtal direkt med väljarna för att få mer information om hur de boende ser på sin bygd.

Deltar från moderaterna gör kandidater på kommunfullmäktigelistan.

torsdag 20 maj 2010

Halvtid i Vimmerbymoderaternas dialogturné

Dags för en liten reflektion halvvägs på vår dialogturné runt om i Vimmerby kommun. Hörde inför kvällens möte att en väljare uttryckt sig i stil med att "det är för tidigt ... jag kommer på möte i augusti". Kanske ville denna kvinna hoppa över frågorna. Kanske ville hon inte lägga tid att bli lyssnad på? Kanske vill hon bara ha svaren? Och i så fall förstår jag henne - då kan det ju räcka att lyssna till vad de lokala partierna säger när man kommer närmare valdagen. Men i vårt fall är vi ute för att lyssna och prata om läget nu, om vad som känns viktigt, om vad som gör skillnad.

Nästa vecka är det två träffar, en i Rumskulla och en i Gullringen. Jag är förhindrad i Rumskulla den 25:e då jag är på en träff med hälso- och sjukvårdspolitik på annan ort i länet, men jag kommer så klart till Gullringen den 27:e.

Påminnelse om träffarna publiceras på denna blogg respektive dag.

Öppet möte i Vimmerby i kväll

Moderaterna i Vimmerby fortsätter sin Dialog-turné i kommunen ikväll med ett allmänt möte i Vimarskolans matsal kl 19.00.


Alla hälsas välkomna.

Dialog-turnén som ska pågå i kommunens tätorter hela maj syftar till ett samtal direkt med väljarna för att få mer information om hur de boende ser på sin bygd.

Deltar från moderaterna gör kandidater på kommunfullmäktigelistan.

onsdag 19 maj 2010

Öppen bolagsstämma i Vimarhem AB

I kväll var jag en i publiken på det kommunala bostadsföretaget Vimarhem AB bolagsstämma. Det var en enkel och lättsam tillställning. Fantastiskt med så många intresserade trots att bara en enda person kunde utöva den egentliga rösträtten på stämman. Det var fullmäktiges ordförande Leif Carlson som var utsedd att vara ägarens (=kommunen) ombud.

Bolagets ordförande Tomas Holgersson och dess vd Jan Erixon svarade på frågor och diskuterade framtida byggidéer med publiken, eller stämmodeltagarna för alla hade samma rätt att yttra sig. Jag tycker det hade varit spännande hur diskussionen och debatten hade gått om de närvarande ägt sin del av Vimarhem AB, antingen med var sin aktie, eller som en del av en bostadsrättsförening.

Numera finns möjligheten att bilda bostadsrättsförening vilket är något jag ser positivt på. Om tillräckligt många skulle vilja göra det i ett koncenterat fastighetsbestånd, t.ex. marklägenheter så hoppas jag att de får den chansen.

Tomas Holgersson och Jan Erixon ska ha beröm för sitt sätt att hålla öppna bolagsstämmor. Tomas vågade sig också på att skämta och till och med att vara lite ironisk. Det är en svår konst att göra i ett formellt sammanhang men jag tycker att han klarade balansgången bra!

Stort engagemang i Djursdala

Efter en veckas uppehåll var det åter dags för ett nytt möte i vår dialogturné i kommunen. Jag måste säga att jag har väldigt stor respekt för när medborgare lägger allt annat åt sidan och kommer för att samtala med mig som fritidspolitiker för att berätta om vad man förväntar sig av framtiden. Jag var inte själv, utan vi var sex stycken moderata kandidater på plats och hade där med en bra täckning över samtliga politikområden.

Efter en kort presentationsrunda så blev det direkt ett mycket engagerat samtal som varade hela kvällen. Kaffet intogs under tiden. Diskussionen och samtalen flödade fritt! Det handlade förståss om den egna bygden och dess förutsättningar att utvecklas. Skolan, barnomsorg, bostäder, kollektivtrafik, men också om vad man upplever att politiker och tjänstemän gör totalt sett för hela kommunen.

Man upplever att det finns en utvecklingspotential i Djursdala som inte tas tillvara, men är också beredd att göra sitt för att detta ska uppmärksammas.

Kvällen kändes bra, och jag tar med mig engagemanget i Djursdala i det fortsatta valarbetet. Vår valplattform "Vi kan göra Vimmerby bättre" kändes helt rätt. I kväll var egentligen första prövningen och jag tycker den stod pall. Vi är redo och vi kan göra Vimmerby bättre! På torsdag kommer vår dialogturné till Vimmerby. Vi ses!

PS. För dig som inte är kommuninvånare och därför kanske inte känner till orten så vill jag säga att Djursdala är en verklig pärla. Ett fantastiskt stycke småländsk natur och bygd bara 15-20 minuter från Vimmerby med bil. Läs mer om Djursdala på sockenföreningens webbplats, Vimmerby Turistbyrå eller Vimmerby kommun dito. De olika webbplatserna kompletterar varandra, även om viss info också blir dubbel.

tisdag 18 maj 2010

Öppet möte i Djursdala i kväll

Moderaterna i Vimmerby fortsätter sin Dialog-turné i kommunen ikväll med ett allmänt möte i Församlingshemmet kl 19.00.


Alla hälsas välkomna.

Dialog-turnén som ska pågå i kommunens tätorter hela maj syftar till ett samtal direkt med väljarna för att få mer information om hur de boende ser på sin bygd.

Deltar från moderaterna gör kandidater på kommunfullmäktigelistan.

torsdag 13 maj 2010

En bild säger mer än tusen ord - kolla Ylvas blogg får du själv se!

Jag bara måste rekommendera Ylvas blogg som har helt underbara teckningar. Vad månde det bliva? moderat.se, frilans? Jag säger inget mer.

Vilken glädje att vara delaktig i Vimmerbymoderaternas valplattform

De senaste månaderna har varit den roligaste perioden under mitt politiska engagemang. Och den senaste månaden har varit allra mest intensiv. Vad har hänt? Jo, jag, vi, medlemmar, väljare har samlat massor med synpunkter, idéer uppslag och använt dessa för att arbeta fram Vimmerbymoderaternas valplattform inför höstens val, och också tänka framåt där vi satte horisonten vid Vimmerby 2021.

Den 10 maj var vi klara och den 11 maj blev det officiellt. Nu kommer nästa fas, att berätta om innehållet för dem som inte var med, och det är så klart många det också. Micael Glennfalk kommer att berätta på sin blogg och har redan publicerat de första inläggen. Det är ingen idé att dubblera den informationen rakt av. Jag kommer naturligtvis också att berätta men kommer att försöka göra det på ett kompletterande sätt.

Med detta vill jag också säga att det är absolut inte försent att engagera i utgången av höstens val. Det är tvärt om så att nu är det en mycket engagerande tid som börjar. Man vet sedan tidigare att människors engagemang för politiska frågor ökar inför varje val och jag hoppas och tror på ett än större valdeltagande i Vimmerby 2010 även om det blir en utmaning då valdeltagande ökade vid 2006 års val.

Jag vill att Vimmerbys väljare ska få politiker med förmåga att föra ett aktivt ledarskap, leda kommunen till en sund ekonomi och se till att kommunens viktigaste uppgifter för invånarna som dagis, skola och omsorg har hög kvalité. Utnyttja därför din rätt att rösta - och kryssa den kandidat du tror på mest!

onsdag 12 maj 2010

Hur många sidor får jag för 100 spänn?

Den frågan har man anledning att ställa sig om man begär ut en allmän handling i Vimmerby som finns i t.ex. pdf, eller wordformat. Det kan låta tekniskt för den oinvigde men du har säkert fått dokument och tänk dig då att om du skriver ut det hemma och det blir 20 sidor, då kräver kommunen att du ska betala 50 kr för de tio första sidorna, och därefter 2 kr per sida för att en tjänsteman har skickat filen till dig. I vanlig ordning fanns heller inte någon bedömning av omfattningen av verksamheten så att jag vet om det är 1, 10 eller 100 handlingar om dagen, och ej heller bedömning i tid eller pengar.

Först trodde jag att idén att ta betalt för en redan befintlig pdf-, eller docfil det var ett förbiseende, en groda i beslutsunderlaget. Men nej då, allt var noga angivet och hängde logiskt ihop. Då kom nästa tanke: - Det här måste gå lätt att övertyga de andra i kommunstyrelsen om att vi beslutar att det inte ska kosta något. Men icke sa Nicke! Kommunstyrelsens ledamöter, utom jag och Tomas Peterson var de enda som reserverade oss mot beslutet. Nu är beslutet på väg mot fullmäktige för att huggas in i sten och bli ett beslut till efterrättelse under ett eller flera år framöver.

Nu förstår du kanske varför jag kandiderar och söker mera inflytande i politiken? Här kan du sluta läsa men och vill fundera över nedanstående frågor och påståenden.

1) Upp till och med nio sidor är gratis och över 9 sidor 50 kr plus 2 kr per sida. Det betyder att när en tjänsteman skickar ut en allmän handling på e-post så måste denna veta dokumentets antal sidor, och sedan skapa en faktura utifrån detta med köparens namn, adress, etc. Skicka fakturan, bevaka att den blir betald, och alla andra steg genom bokföringen. Jag bara undrar vad är kommunens kostnad idag för att ställa ut en faktura till dess att den är bokförd som betald?

2) Tar det längre tid att leta reda på en fil som innehåller dokument med 100 sidor jämfört med 10 sidor, eller för den delen 1 sida? Eventuell prissättning ska grunda sig på kommunens självkostnad. I första fallet blir fakturan 90x2 + 50 kr = 230 kr, i andra fallet 50 kr, och i tredje fallet gratis. Och så tillkommer moms också! Jag har aldrig märkt att det tar längre tid att leta reda på en stor fil jämfört med en liten.

3) Tänk om en person inte vill ha alla sidor i ett dokument. Tänk om personen vill ha sidorna 1, 3-18, 21-27, 45 - ... ja, tänk dig själv. Det går snabbt att skriva ut till en ny pdf-fil, om man kan det. Hur många timmar utbildning behövs för att alla som lämnar ut allmän handling ska kunna det? Jag vet inte. Hur lång tid tar det att räkna sidorna så att fakturan blir rätt?

4) Tänk om en tjänsteman skickar en fil utan att ta betalt. En stor fil, säg 100-200 sidor. Denna fil är alltså "värd" 200-400 kr i runda tal plus moms. Om tjänstemannen skickar filen utan att fakturera. Har tjänstemannen begått ett fel då? Rent av en olaglighet? Frågorna hopar sig.

Nu återstår det att se om det är några politiker som ångrar sig till fullmäktige eller om de står fast vid beslutet. Jag har redan tidigare föreslagit att vi ska bli "Sveriges enklaste kommun" och det känns ännu mera angeläget efter beslutet i kommunstyrelsen en dag som idag. Som lök på laxen föll vi ytterligare några placeringar i näringslivsklimatranking. Är det så konstigt? Nej, verkligen inte. Dags för ett bättre Vimmerby. Vi kan göra Vimmerby bättre!

Kommentera gärna, och om du har tips på någon bra slogan för en personvalskampanj på ovanstående tema typ "Gratis pdf-filer" och gärna ännu mera slagkraftigt så skicka mig gärna! Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta!

fredag 7 maj 2010

Bättre sent än aldrig Högberg - och tack Sunne!

eller hur ska rubricera det faktum att Peter Högberg bloggar att "ett seminarium på landsbygdsriksdagens som hade det klockrena budskapet "Vi ska inte behålla landsbygden utan utveckla den". Vidare så har Peter upptäckt att hans eget parti "inte riktigt tar tag i frågorna", och Peter själv tycker det är ett nytt synsätt som börjar gro utan för tullarna. Det är bra Peter, jag hoppas du inte glömmer detta på vägen hem. Inte behöver man åka ända till Sunne för att upptäcka villkoren för landsbygden. Det finns på närmare håll, t.ex. utanför tullarna i Vimmerby.

Peter - hur utvecklas Frödinge, Gullringen, Rumskulla, Storebro och Södra Vi genom centraliserad matlagning för barn och äldre inom dagis, skola, hemtjänst och äldreboende till Vimmerby?

Peter - tror du att alla eventuella omsorgsföretagare skulle utgå från Vimmerby om vi införde LOV inom exempelvis hemtjänst, äldreomsorg etc. eller kan det rent av leda till nytt företagande i flera av våra tätorter?

Krister berömmer Gullringen - gäller också det omvända?

Krister Torenfält berömmer Gullringen på sin blogg. Han kallar Gullringen för det goda exemplet och jag håller med. Föreningslivet driver bibliotek, hantverkslokal, golfbana, simhall, fritids- och samlingslokal med vandrarhem, boulebana, tennisplaner, promenad- / vandringsled, fotbollsplaner, joggingspår, festplats och tar nu mera också hand om grönytorna i samhället mot ersättning. Drivet finns i föreningslivet!

Krister - du bejakar att äldreboende är viktigt också på mindre orter. Varför (tvingas) flytta just på äldredar om man bott på en ort en stor del av sitt liv (för att det inte finns äldreboende)? Så då är så klart frågan - hur gör vi för att få till ett äldreboende i Gullringen? Ett äldreboende skulle frigöra villor för de barnfamiljer du pratar om. Barnfamiljer som vill ha närheten till förskolan, skolan och flera bra fritidsanläggningar och -aktiviteter. Dagis, skola på fem minuters avstånd, och jobb inom 5-20 minuter om jag räknar jobben i Gullringen och radie Kisa-Vimmerby. Och skulle vi åter få till ett tågstopp skulle man bekvämt och miljövänligt kunna pendla till Linköping på cirka timmen.

Vad kan vi politiker göra för att stödja utvecklingen av Gullringen? Jo, vi skulle t.ex. kunna lägga ut skolmaten på entreprenad, eller göra en upphandling av lokalt lagat mat. Det skulle innebära att arbetstillfälle skapas och drivkraften i Gullringen förstärks. Det finns redan matentreprenörer och med dagisbarn och skolans elever så växer deras verksamhetsbas under den tid på året när turismen än så länge är låg. Det skulle innebära tryggare jobb året runt, och det skulle innebära att SKANSKA skulle få tillgång till en lokal restaurang för sina anställda och kundbesök i Gullringen.

Du kan medverka till denna entreprenörsanda genom att undanta Gullringens barn och elever från att få centralt lagad mat i Vimmerby, nedkyld, transporterad och lokalt uppvärmd och slutberedd i Gullringen.

Samma åtgärd vore högst relevant för Storebro. Där är det ytterst osäkert om det blir något Gästgiveri i fortsättning. Om vi snabbt erbjöd Gästgiveriet att ta över mat till förskola, skola och äldreomsorg (? - okunnig hur det är med den saken i Storebro) så skulle vi med all sannolikhet också trygga en året-runt-restaurang i Storebro till nytta och glädje för Storebrobor, företagen, och också bilister på väg 23/34 som sannerligen inte är bortskämda med bra matmöjligheter längs vägen nu när vägen går långt utanför de flesta tätorter hela vägen från Linköping till Kalmar. Storebro skulle kunna bli en anhalt på vägen knappt två timmar från Linköping och ungefär lika långt från Kalmar.

I Södra Vi är underlaget för en affärsmässig drift av skolmatrestaurang ännu bättre. Södra Vi har kommunens största företag. Jag vet inte hur det är idag, men för tiotalet år sedan så hade det lokala näringslivet viss konkurrens av skolmatbespisningen som erbjöd Dagens lunch till företagets tjänstemän. Så varför inte bjuda ut skolmatsrestaurangen till en entreprenör och låta dem konkurrera på riktigt. Låt dem utveckla sin mat och självklart erbjudas på äldreboendena också.

Jag läste i Vimmerby Tidning här om dagen att arbetet med kylmatköket i Vimmerby fortsätter, dock vet vi fortfarande inget om kostnaderna för att göra om köken i kransorterna till mottagningskök. Din kollega Bo Svensson har fortfarande inte levererat några svar på det efter min fråga i fullmäktige. Där emot verkar det ha gått grus i maskineriet då jag kunde läsa att det skulle bara bli en rätt att välja på för barn och gamla, och då var det ett av de heta argumenten för att laga maten centralt, kyla ned den, transportera den, så att man kunde värma upp den sort man ville ha. Det är inte mycket till valfrihet att vara hänvisad till kommunens meny från den dag man flyttar in i ett äldreboende till träfracken åker på.

Jag tror barnfamiljer och blivande barnfamiljer lockas av olika saker. Att finna sin utkomst, att finna ett jobb, eller att uppleva entreprenörsandan och skapa ett jobb - det tror jag lockar unga vuxna att bosätta sig på en ort. Inte alla - men kanske tillräckligt många för att skapa utveckling i ett mindre samhälle som Gullringen. Därför skulle också Ådala demensboende kunna erbjudas till försäljning. En entreprenör har oftast drivkraften att vilja utveckla, att få saker och ting att växa. Där finns kanske den framtida grunden för att finna någon som vill satsa på ett särskilt äldreboende.

Idéen med marknadsföring av kommunens tätorter på Astrid Lindgrens Värld är jättebra, och något vi borde tagit fasta på redan de gångna åren. Men marknadsföring har inte varit kommuns starka gren. Det är bara att konstatera. Men det kan bli bättre. Vi kan göra det bättre!

Jag tror på den lokala utvecklingskraften, men då får inte politiker sätta käppar i hjulet med kommunala beslut så går åt andra hållet, typ centraliserad matlagning för hela kommunen, stora särskilda boenden avsedda för hela kommunens äldregrupp etc. Då rycker man effektivt undan mattan för lokal utveckling.

Vi har t.ex. ett stort kontorshus som bara väntar på någon fiffig idé, eller många små fiffiga idéer som tillsammans skulle fylla huset med kanske 100-talet medarbetare! Det är mer än vad som finns i hela kommunen i den vägen tror jag. Nästan varje kväll tänker jag så det knakar på vad som skulle kunna finnas där, och i drömmen ser jag huset fullt av företagande. Eskil Erlandsson drömmer om det nya matlandet - en Centerbroschyr som kom i lådan här om dagen.

Frågorna är: Kommer Gullringen också att berömma Krister Torenfält för sina beslut gällande kylmatlagning i Vimmerby, och kommer hans Jordbruksminister Eskil Erlandsson att göra den missade chansen att stärka matturism på landsbygden, och hans partiledare Maud Olofsson att gör det för den missade chansen till kvinnliga företagare inom restaurangbranschen? Istället för nya företagare riskerar 12 personer att bli uppsagda för att kylmatsystemet ska gå ihop, om nu det räcker. Tillåt mig tvivla. Andra bedömmare säger att transporterna kommer fördyra systemet. Det kommer aldrig att gå ihop. Stackars Krister, det måste varit någon annan i Vimmerby-Centern som höll i partipiskan när det blev kylmat - för om det varit Krister så hade han väl inte kunnat tala sig så varm för Gullringen som det goda exemplet.

torsdag 6 maj 2010

Det är bra med tydliga politiker, också i Vimmerbypolitiken

För en tid sedan svarade Peter Högberg mig i en bloggkommentar att han kommer inte införa någon valfrihet i hemtjänsten om Vimmerbys rödgröna vinner valet. Här om dagen fick jag veta Lis Glennfalk, också socialdemokrat, är emot personval. För egen del är för både valfrihet och personval.

Med Anders Borg ser jag framtiden an med stor trygghet

Finanskriser, bubblor kommer och går, och i efterhand ser alla experter hur man skulle ha gjort för att på bästa sätt kanske undvika och främst hantera händelsen. Igår kom en rapport som visar på hur Sverige klarat krisen och hur utsikterna är för svensk ekonomi. Det är EU-kommissionen som har funnit:
  • att Sverige har de starkaste offentliga finanserna i hela EU
  • att Sveriges tillväxtutsikter ligger i topp i hela EU
  • att färre jobb än väntat gått förlorade i Sverige
  • att Sverige tillsammans med Estland och Bulgarien är 3 av 27 länder som klarar Stabilitets- och tillväxtpaktens gräns på 3%
  • att Sveriges underskott bedöms till 2,1% 2010, 1,6% 2011 att jämföra med ett EU-snitt på 7,2% resp 6,5%
Kan man hantera en kris då kan man också hantera vardagliga situationer!

Fram till den 19 september då kan du och jag påverka de närmaste fyra årens krishanteringsförmåga genom att ge Anders Borg och Alliansen fortsatt förtroende att ansvara för Sveriges ekonomi.

Öppet möte i Frödinge i kväll

Moderaterna i Vimmerby fortsätter sin Dialog-turné i kommunen ikväll med ett allmänt möte i Bygdegården kl 19.00.


Alla hälsas välkomna.

Dialog-turnén som ska pågå i kommunens tätorter hela maj syftar till ett samtal direkt med väljarna för att få mer information om hur de boende ser på sin bygd.

Deltar från moderaterna gör kandidater på kommunfullmäktigelistan.

tisdag 4 maj 2010

Öppet möte i Storebro i kväll

Moderaterna i Vimmerby startar sin Dialog-turné i kommunen ikväll med ett allmänt möte i Sportstugan kl 19.00.


Alla hälsas välkomna.

Dialog-turnén som ska pågå i kommunens tätorter hela maj syftar till ett samtal direkt med väljarna för att få mer information om hur de boende ser på sin bygd.

Deltar från moderaterna gör kandidater på kommunfullmäktigelistan.

måndag 3 maj 2010

Nya metoder kan säkra välfärden och Vimmerbys utveckling

Här är en fortsättning på träd och gång-cykelvägsdiskussionen som råder i Vimmerby just nu. Mitt generella förslag är att kommunstyrelsen uppdrar till samtliga nämnder och förvaltningar att se över vad som måste göras graderat i t.ex. tre angelägenhetsgrader och vad som kan undvaras för att redan nu, denna dag, vecka, månad ta tag i situationen och involvera alla anställda att ge förslag om vad som kan ge besparingar, utan att verksamhetens kvalité blir lidande för de åtgärderna finns, och i andra hand, ja först i andra hand, förslag på åtgärder som medför sämre kvalité.

Jag lyssnade idag på Ekot om Södertälje kommun som infört Toyotamodell med Scania och AstraZeneca som förebilder. Metoden har den generella benämningen "lean production" i den kommunala verksamheten. Lyssna gärna på den Ekonyheten eller läs artikeln. Lean production är inget nytt och jag tror att varje ekonomi- och ingenjörsstudent har läst om den de senaste 15-20 åren om de varit lite framåt, och det var så jag först hörde talas om metoden när jag läste fristående ekonomikurser på universitetet i Linköping.

I Vimmerby står vi inför rekrytering av en ny kommunchef. För mig är det oerhört viktigt att kommunens högsta tjänsteman har förmåga att tillföra kommunen ny kompetens. Att vederbörande har förmåga att implementera nya och de bästa metoderna för att öka effekten av varje inbetald skattekrona så att vi skapar ett tryggt, socialt, varmt och uthålligt Vimmerby. Kort sagt ett bättre Vimmerby glädje för både invånare och anställd personal!

Gör som lille Vilse

Varför ska det vara så svårt att efterhöra väljarnas mening? Micael Glennfalk skriver på sin blogg och Ingela Nilsson Nachtweij i Vimmerby Tidning* om allén mellan Vimmerby gymnasium och Hälsocentralen. De må vara så att förändringen av gatan och GC-vägen har tagits upp en trädplan sedan många år, men om verkställigheten då dröjer av så länge att både styrkeförhållanden ändras och fullmäktiges ledamöter hinner bytas ut, då borde ansvariga politiker och verkställande tjänstemän fråga sig om det också inte är på sin plats att pröva den gamla planens giltighet.

Då när planen gjordes tittade man förhoppningsvis framåt och det var därför man föreslog planen. Nu många år senare bör vi också se framåt utifrån dagens förutsättningar. På kort sikt - låt träden stå kvar! Det finns väl annat vi kan satsa våra resurser på än att bygga om en gång- och cykelväg just i år när vi precis har avverkat ett år och har ett underskott på 14 miljoner kronor att beta av. Nu räddar inte en uppskjuten åtgärd hela den summan, men många bäckar små förvärrar i varje fall inte situationen. Och just när intressen sammanfaller, att vi behöver hålla i resurserna och vinna lite tid för att se framåt. Då är det extra lämpligt att skjuta upp trädfällande, grävjobb, asfaltering etc. Du har säkert hört det engelska uttrycket "Nice to do" och "Need to do". Det är skillnad på vad som är trevligt att göra och vad som måste göras.

Hur gjorde lille Vilse? Jo, det vet förmodligen varje förskolebarn det som lärt sig friluftsfrämjandets minnesord för det fall att barnet skulle gå vilse. STOP = Stanna, Tänk, Orientera dig, Planera. Jag rekommenderar ett STOP för dem som handlägger och beslutar om gång-cykelväg och tillhörande miljö!

* Enligt Micael Glennfalk. Tidningen kommer inte förrän cirka halvett till mig.

söndag 2 maj 2010

En fritidspolitikers främsta uppgift - vad är det?

Det är frågan jag ställer mig när jag läser Lis Astrids blogg. Lis säger att hon vill bli kryssad, alltså personvald, i höstens val och då är hennes löfte att jobba för ökade bidrag till ideella föreningar efter som de har ett tufft ekonomiskt läge. Ja, så är det säkert och det är inget fel i att vilja stödja ideella föreningar. Men för att vi ska kunna göra just det så är det än viktigare att kommunen har en bra ekonomi så att det finns pengar att fördela. Var pengarna ska komma i från kommer kanske först i nästa blogginlägg.

Förresten - jag undrar just hur föreningarna får det när de rödgröna kommer höja bensinskatten till nytt svenskt rekord. Hur går det då med föräldrarnas vilja att skjutsa till fotboll, scouter, teater eller simning? Dessa resor är ju inte på något sätt avdragsgilla, eller är det kanske så att föreningarna ska betala reseersättning för att bensinen gått upp? I så fall skulle ju bensinskatten som Sahlin-Östros får in kunna gå till föreningsbidrag!

Ja, så måste det vara! Då får vi alla stå där med mössan i hand och hoppas på Östros som bidragstomte, och att inte Wetterstrand-Eriksson lägger in sitt veto för att det inte går något tåg till fotbollsträningen, eller för den delen finns någon buss den tiden på dygnet.

Lis - det måste vara en politikers huvuduppgift att bidra med idéer och beslut till en god kommunal ekonomi så att kommunens invånare får behålla så mycket som möjligt av sin lön istället för att betala en hög kommunalskatt, vilken för övrigt också drabbar pensionärer som inte längre kan påverka sin inkomst. Det kan inte vara en huvuduppgift att agera bidragstomte där föreningarna ska skriva önskelistor och se om just de har tur.

Låt föräldrar behålla så stor del av sin lön som möjligt, låt dem få sitt jobbskatteavdrag. Då kan de själva avgöra vilken föreningen som får deras pengar för ett utmärkt ideellt ungdomsarbete.

- Knack knack i Vimmerby!

- Imorgon, den 3 maj, så kommer jag begå min debut som dörrknackare för moderaterna. Det var ett tag sedan jag knackade dörr senast. Det började med Majblommor någon gång i trean fyran kanske. Lite längre upp i åren kom fröpåsar och jultidningar, och som vuxen har jag faktiskt knackat dörr med erbjudande om att prova tvättmedel under 14 dagar.

- Men att knacka på dörren som fritidspolitiker för att i första hand prata om Vimmerby. Det blir en nyhet. Nu är det ju faktiskt så att prata om Vimmerby är inget nytt. Hade jag haft en hink tvättmedel i handen så är det mycket möjligt att jag hade fått höra något som är bra eller dåligt om Vimmerby i alla fall. Att träffa människor leder ju ofta till samtal om ditt och datt som ligger långt vid sidan om det ämne man tänkt sig. Med andra ord är det bara att ta morgondagen med ro och se vad Vimmerbyborna har på hjärtat i morgon!

Vi ses!