Sidor

tisdag 20 april 2010

Mera dialog i Vimmerby

Politiken i Vimmerby behöver mera dialog. När jag ställde upp i valet 2006 hade jag stora förväntningar på ett nära och intensivt Allianssamarbete. I de moderata kandidatutbildningarna betonades vår egen förnyelse och Allianssamarbetet. Ett samarbete förutsätter dialog. Men hur blev det? Ja, tyvärr blev det inte något fullskaligt Allianssamarbete. Det stannade vid en majoritetspolitik utan någon spännande dialog med väljarna. Det blev inte ens en inbördes dialog mellan politiska partier om hur vi vill utveckla Vimmerby tillsammans som partier och tillsammans med våra grannkommuner.

Det är det jag menar med mera dialog i Vimmerby. Det behövs mera dialog mellan politiker och invånare. Det behövs mera dialog mellan politiker, företagare, föreningar, pensionärer, ungdomar. Kort sagt dialog, dialog, dialog!

Ibland hör jag andra politiker säga att "det är bråttom", "vi hinner inte", "det är försent" och liknande argument för att man inte hinner föra en dialog i ett visst ärende. Jag menar att det är närmast tvärt om. Om man av något skäl hamnat i tidsnöd, vilket man så klart ska undvika, är det närmast ännu viktigare med dialog. En bra dialog före beslut innebär oftast att beslutet blir bättre, planeringen och genomförandet löper bättre, och när man står vid projektets slut så har det blivit bättre och gått snabbare än om dialogen uteblivit.

Jag, och vi moderater, kommer att på olika sätt öppna denna dialog om vardagen. Jag kommer att finnas gator och torg. Jag kommer knacka dörr. Jag finns på nätet och vi kommer att möta dig om du vill. Mera dialog i Vimmerby! Tillsammans utvecklar vi Vimmerby 2011-2014.


Kontaktsätt: e-post: magnus.gustafsson@moderat.se, Messenger: mg61@hotmail.com, Skype: magnusgustafsson111, Facebook. Telefon och snigelpost, se http://www.magnusgustafsson.moderat.se/ eller Facebook.

Kryssa en moderat

Idag, den 20 april, om fem månader då vet vi hur valet gick. Vem som blev vald, vilket / vilka partier som gick fram och vilka som backade. En sak har fullständigt övertygat mig under de gångna fyra åren. Din röst som väljare spelar större roll än du tror. Det är jätteviktigt på vem och vilket parti du röstar på! Jag har gått från ljummen till varm anhängare av personvalsmöjligheten! Utnyttja den till den politiker som du har förtroende för. Tyvärr får man bara kryssa EN (1) politiker, men ta vara på den möjligheten!

Om det äntligen vore den 19 september

Om det äntligen vore den 19 september då skulle vi snart få veta hur du och alla andra väljare röstat. Först kommer vallokalsundersökningen som bygger på intervjuer, sedan prognoser från utvalda valkretsar och så småningom resultat grundat på fler och fler färdigräknade valkretsar och rätt som det är redovisas ett så gott som helt säkert slutresultat.

I fredag-lördags var jag i Göteborg på konferens för kommun- och landstingspolitiker. Vi var nära 2 500 moderater från hela landet! Vilken stämning! Jag deltog på fem seminarier och utöver det så lyssnade jag på Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i stora salen. Vilken glöd och vilken trygghet! Nu var det inte bara stats- och finansministern som lyste. Det var också vår närmaste kommungranne Harald Hjalmarsson från Västervik och många andra moderata företrädare som så framgångsrikt för moderat politik på sina väljares uppdrag. Jag hoppas verkligen att vi efter höstens val får chansen att visa vad ett stort moderat inflytande i en alliansmajoritet i Vimmerby skulle göra för vår kommun.

Du som vill vara med och göra en insats längs vägen från idag fram till den 19 september, tveka inte att höra av dig. Det finns både små och stora saker att göra. Jag lovar, om du ger mig 5 minuter så ska jag inte ta en timme! Säg din åsikt, kom med en bra idé, eller baka bullar! Alla insatser är av stort värde!

Hör av dig till magnus.gustafsson@moderat.se

onsdag 14 april 2010

Ett enklare språk och färre pekpinnar för att bli Sveriges enklaste kommun

Bästa anställda och väljare! Jag vill be om ursäkt. Vid kommande fullmäktige så kommer vi att besluta om en "Trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt för Vimmerby kommun".

Varför ägna tid och energi att blogga om en trafiksäkerhetspolicys formalia? Jo, jag tar mig den tiden för att det handlar om att politiker och kommunens personal måste enas om att skapa ett enklare språk, ett enklare sätt att uttrycka sig.  Vi måste ta bort pekpinnar av typen anställd personal i Vimmerby kommun ska följa lagar och regler. Det är givetvis självklart och känns helt onödigt att ha med i en policy. Jag antar att dessa pekpinnar är gjorda i vällovligt syfte men om det återspeglar en negativ människosyn inom kommunen behövs en ny inställning.

Till dig som är tjänsteman: Våga protestera, och allra minst våga hör av dig, när du får i uppgift att komma med motsvarande pekpinnar i en policy. Vi kan alla behöva en bältespåminnare. Vi kan alla behöva kunskap om nyheter och lurigheter i lagstiftning och förordningar för att göra rätt, men låt oss gemensamt ta ett krafttag för att få bort pekpinnar ur policys och styrdokument. Låt oss skapa enkel och positiv information som vi orkar läsa och som förtjänar att tas på allvar.

Jag ber om ursäkt för att jag inte stoppade denna policy men till nu har den varit två gånger i personalutskottet. Låt oss ta den i fullmäktige vid nästa sammanträde och till kommande mandatperiod lovar jag motionera om eller på annat sätt föreslå en allmän översyn av vårt språkbruk som ett steg på vägen att bli Sveriges enklaste kommun. Vi behöver ett enklare språk. Vi behöver en gemensam ordlista om vad vi menar med ord som vision, syfte, mål m.m. så att orden har samma betydelse i hela kommunala organisationen. För återstående delen av den här mandatperioden så tänker jag protestera mot nya dokument i den här riktningen med motiveringen "Gör om, gör enklare". Nya dokument som utvecklas i rätt riktning eller redan motsvarar mina önskemål kommer att få en särskilt omnämnande på denna blogg!

Kommentera gärna, eller e-posta direkt till magnus.gustafsson@moderat.se.

LOV-ande förstudie och seminarie

Jag har tidigare skrivit om bristen på bra beslutsunderlag. Nu kan jag äntligen rapportera om en bra förstudie från Omsorgsförvaltningen som väcker mina förhoppningar om kommande bra underlag i beslutsprocessen om införande om valfrihet i hemtjänsten.

Som en del av denna process var bl.a. Vimmerbys pensionärsråd och politiker inbjudna till ett seminarium / föreläsning om valfrihet i hemtjänsten och vad kommunen bör tänka på om man vill införa valfrihet. Föreläsare var Greger Bengtsson, Sveriges kommuner och landsting, som mycket engagerat och skickligt guideade oss från idé till genomförande, genom svårigheter, utmaningar, fallgropar och till glädjeämnen.

Förutom den ökade valfriheten för kunderna är det en vanlig effekt att också den egna organisationen får en nytändning genom att kommunens hemtjänstpersonal och -organisation kan jämföra sig med sina utmanare, de får en positiv återkoppling, känner sig behövda och valda. Men det går inte av sig självt. Det krävs ett medvetet och planerat utvecklingsarbete, en positiv inställning till konkurrens, en vilja och tävla om att tillhandahålla Vimmerbys bästa hemtjänst för att bli vald och fortsatt förtroende att utföra hemtjänsten varje dag, vecka, år ut och år in.

Nästa steg i vår kommunala beslutsprocess är att vänta i juni 2010. Hör gärna av dig med dina frågor och funderingar!

För dig som vill läsa mer om valfrihet enligt Lagen om valfrihetstjänster rekommenderas Sveriges kommuner och landstings valfrihetssidor (klicka här). Linköping är en av flera kommuner som redan har denna valfrihet. På deras webb kan man läsa hur hemtjänstkunderna betygsatte såväl kommunens hemtjänst som övriga hemtjänstföretag (klicka här).

Kommentera gärna genom att klicka på "kommentarer" här nedan. Du kan vara anonym om du vill. Eller skicka dina kommentarer till mig på adressen magnus.gustafsson@moderat.se.

torsdag 8 april 2010

Bättre fritidshem med barnomsorgspeng

Sedan knappt ett år tillbaka har så kallad barnomsorgspeng införts. Det betyder att en bestämd summa pengar följer med barnet till den som anordnar t.ex. fritids för barn upp till 12 år. Det kan vara kommunen eller enskild anordnare. Pengen är lika stor oavsett vem som är anordnare vilket innebär att den som föräldrarna och barnet väljer, den får pengarna.

En som har tankar om bättre fritidshem i Vimmerby är fritidsassistenten och (s)-politikern Lis Glennfalk. Möjligen blir hon lite förvånad över att Alliansregeringen har infört bestämmelser som gör det lättare för henne att förverkliga sina tankar, men det är precis det som är reformens mening. Konkurrens med kvalité, bättre anpassning till barn och föräldrars önskemål, förnyelse, utveckling, etc.

Lis har en jättefin tanke på att ta tillvara på våra lokala mångkulturella värden vilket jag känner det allra starkaste för såsom varande en hängiven scout och scoutledare sedan 8 års ålder. Läs mera om Lis tankar genom att klicka här och mina kommentarer till henne här.

Tidigare har jag skrivit om Gullringens GoIF som har tankar på att starta skolbarnomsorg i Gullringen som en del av konceptet Arena Gullemon.

onsdag 7 april 2010

Finns det gräddfil i Stadshuset?

Jag noterar att vårt nya kommunalråd har fått sin e-postadress publicerad på kommunens webb. Grattis PerÅke och grattis alla väljare som vill nå honom! Jag var orolig att han inte skulle hinna få sin adress publicerad före valet. Jag har nämnligen väntat på att få min adress publicerad sedan mitt första fullmäktigesammanträde hösten 2006!

Efter det har jag påtalat orättvisan och i frågasatt varför cirka hälften av fullmäktiges ledamöter har en e-postlänk och den andra halvan till vilken jag tillhör inte har det. Ok, det är fullt möjligt att det finns flera av de 25 ledamöter som för närvarande inte har någon länk kanske inte använder e-post eller vill ha den publicerad, men jag vet att jag använder och att jag vill ha den publicerad, och att jag har anmält mitt önskemål flera gånger.

Nu när PerÅke har fått sin e-postadress publicerad så finns uppenbarligen kompetensen att publicera och prioritera. Självklart, det ska vara enkelt att nå kommunalrådet, men det borde vara lika lätt att nå en fullmäktigeledamot. Återstår att se hur lång tid det tar att beta av kön innan det blir min och övriga 24 ledamöters tur. Min bedömning är att arbetsuppgiften tar cirka 30 sekunder per person vilket innebär en arbetsvolym om cirka 12-13 minuter. Och om arbetet hinns med så tycker jag att man lämpligen fortsätter med kommunstyrelsen där endast 2 av 22 namn är länkade till e-post. Jo då, PerÅke har fått en länk och utöver honom är Eva Berglund (s) en lycklig vinnare!

Om du bästa läsare vill e-posta mig är adressen: magnus.gustafsson@moderat.se.

Bristen på bra beslutsunderlag och kalkyler

När mandatperioden började var det aktuellt med beslut om nya gymnasiet. Tidigare förslag hade gått i riktningen att renovera och förnya gymnasiet i två etapper. Men så togs en ny konsult in och istället föreslogs en etapp under ett utbildningsår och så blev det. Jag var ny i politiken och höjde min röst så mycket jag då hade mod till, internt i partiet och i plenum, för att få ett bra beslutsunderlag och kalkyler. Men som ny kommer man till en punkt där man känner och undrar: "Är det mig det är fel på? Varför är andra politiker beredda att fatta beslut?" och så tänkte jag: "Ok - för den här gången då."

Då kommer nästa problem. All-aktivitetshuset - vårt eget Hallandsåsen. Ja, eftersom man redan har satsat så mycket pengar måste man satsa lite till så att inte hela den ursprungliga investeringen är förgäves och så skenar kostnaderna bortom en enskild fullmäktigeledamots insyn och kontroll.

Nästa exempel är byte av kostsystem och övergång till centraliserad kylmatlagning. Här fanns visserligen en hel del siffror, men tyvärr var beslutsunderlaget nära nog en enda lång plädering för just byte av system. Det saknades en bra alternativjämförelse, och vid min plädering i fullmäktige visade jag på brister där man jämförde äpplen med päron. Detta var sommaren 2009 och när vi skrev februari 2010 så hade man fortfarande inte räknat på alla kostnader och ansvarig nämnds ordförande kunde fortfarande inte svara på frågan vad den färdiga portionen kommer att ha kostat avseende kapital-, personal- och driftskostnader plus transporter. Alltså - fortfarande i februari 2010 ingen färdig kalkyl!

Ett annat uppseglande projekt är "Nya Vitsippan". Ett förskolekomplex med sex avdelningar som ska ersätta några en-avdelningsförskolor, och också någon förskola med dålig (hälsofarlig?) inomhusmiljö. Självklart måste "sjuka" hus bytas ut både för barn och vuxna hur det nu kan tillåtas att det inte har skett tidigare. Jag är helt övertygad om att hade det varit en privat utförare så hade det ställts krav på omgående åtgärder, kanske stängning, vad vet jag, men nu vad det kommunens egen förskola och då var det svårare att agera. Det är som om det finns en form av vänskapskorruption: "-Om du inte anmärker på min nämnd / förvaltning så anmärker inte jag på din". Kan det vara så? Jag ryser inför tanken! Det är inte schysst mot barn och personal. Men det var inte det jag tänkte skriva om. Det var ju kalkylen!

Kalkylen kommer här. För ett år sedan ville Teknik o Service ha 22 miljoner för 8 avdelningar. Nu vill man ha 20 miljoner för 6 avdelningar. Och det är i stort sett all information som finns! Men vad får skattebetalarna för pengarna? Vill föräldrarna verkligen ha sina barn i ett förskolekomplex med sex avdelningar. Kanske finns det såna förskolor i lite större städer än Vimmerby, men det var väl knappast den storstadsegenskapen som gjorde att man valt Vimmerby för sina barns uppväxt, eller? Och om ansvariga politiker tycker att 3,5 miljoner kronor i investeringskostnad för en avdelning är ok, varför inte slå till med två avdelningar till eftersom marginalkostnaden bara är 1 miljon kronor per avdelning? Nu har det sagts mig att de 20 och 22 miljonerna går inte att jämföra för att sedan man gick ner till sex avdelningar så har man ökat ytan per barn, man bygger alltså större, och sedan Skolinspektionens besök i höstas är det vanligt eller nästan populärt att hänvisa till deras anmärkningar.

De här exemplen är sannolikt inte de enda. Om jag får fortsatt förtroende och väljs till fullmäktige så kommer jag inte att ge mig förrän jag slagit huvudet i taket, fått en spik i foten och slagit in första öppna dörren så länge vi inte får bra utredningar. Man måste våga premiera och belöna den som gör något bra och samtidigt säga till "gör om gör bättre" när det brister.

söndag 4 april 2010

Enklare, effektivare, öppnare och mera tillgängligt i Vimmerby

Det börjar gry vid horisonten. Våra motioner börjar göra nytta. I april 2007 motionerade vi om Enkla regler och årlig redovisning av förslag till förenklingar av kommunens regelverk och verksamhet med målet att bli den "enklaste" kommunen i Sverige. I september 2008 motionerade vi om förbättrad tillgänglighet och öppenhet på kommunens webbsida.

Båda motionerna börjar ge positiva resultat och jag ser också andra spinn-off-effekter som visar att vi var rätt ute redan när motionerna skrevs. T.ex. så ska alla nämnder till den 31 mars 2010 ta fram en sammanhållen delegationsordning för sin verksamhet för att därefter revidera den årligen. Därtill ska kommunstyrelsen ska ta fram förslag till en policy för enkla regler där enskilda personer, föreningar och företag kommer i kontakt med kommunen. Jag undrar bara hur det kunde ta 2 år och 5 månader för motionen att ta sig från förslag till beslut!

Lite snabbare gick det med första steget av tillgänglighet och öppenhet på webben. Den motionen tog "bara" ett år på sig. Det konstiga är bara att man år 2008 ska behöva motionera om att denna typen av info ska vara tillgänglig på webben! Utöver detta borde vi snart märka ytterligare förbättringar då fullmäktige anslagit 200 000 kr i ett särskilt tilläggsanslag till förbättringar. Men de allra största förbättringarna finns kanske genom att finna med ny ledning och webbkultur!

Vilka är då spinn-off-effekterna? Jo, för dryga månaden sedan redovisade Miljö- och byggnämnden hur man klarat av ett bygglovsärende på 1,5 timma från ansökan till beslut! Sedan 2-3 månader tillbaka får man som fullmäktigeledamot kungörelse med e-post! Tänk att det kan vara en nyhet! Och här om dagen gick det alldeles utmärkt att gå från beslut till handling på en dag när det gällde döende och storvuxna träden framför turistbyrån.

Tyvärr fick vi inte majoriteten med oss att sätta målet att bli Sveriges enklaste kommun så tills vidare får jag väl nöja mig med att fortsätt argumentera för det. Hör av dig med dina förslag! 2014 - Vimmerby - Sveriges enklaste kommun!

En nyhet som skulle glädja Jordbruksministern Eskil Erlandsson (c) och Vimmerbys barn och gamla

vore att Vimmerbys politiker rev upp beslutet om centraliserad kylmatlagning och istället beslutade om utveckling av ett decentraliserat barn- och äldrenära kostsystem med nära anknytning till vår kommuns växande turismnäring.

Det hade med lite god vilja kunnat ske genom att etablera samarbete med lokala entreprenörer som genom ett erbjudande om tillhandahållande av god och näringsriktig mat till barn och äldre fått motsvarande ersättning som det kostar kommunen. I sämsta fall så hade "bara" den målsättningen nåtts men en mera trolig utveckling är att den  / de som hade vunnit upphandlingen för skolmatsrestaurangerna satsat på restaurangerna också utanför skoltid. Skolmaten hade blivit en trygg plattform för att satsa på servering på kvällar, helger, sommarlov.

I Gullringen så hade man säkert presenterat ett utbud för alla jobbarna på Skanska och vips hade man haft dubbelt så många kunder att fördela de fasta kostnaderna på. Man hade säkert varit en del av konceptet Arena Gullemon (en idé som drivs av bl.a. Gullringens GoIF för utveckling av både förening och samhälle). I Gullringens närhet finns både Loxbo Lantkök och Söderhult som skulle kunnat vara intresserade av detta.

I Storebro så hade det varit en möjlighet för gästgiveriets ägare att ta sig an skolmaten och därmed säkra en minsta nivå september till maj för att blomma ut under sommaren när turismen trycker på. Självklart vore det också positivt för övriga näringsidkare i Storebro att ha tillgång till en restaurang året runt.

Tuna fick av outgrundliga skäl nästan denna möjlighet, dock är det fortfarande en kommunal matsal och därför måste den som satsar på att serva turistströmmen till exempelvis älgparken klara sig utan den trygga och jämna beläggning som en skolmatrestaurang resten av året betyder.

Sannolikt finns motsvarande möjligheter i Frödinge (intill alla ostkakebesökare, Rumskulla (med alla Emilbesökare). Jag kan helt enkelt inte förlika mig med att projektet kylmatsystemet fortsätter!

Nu är det min övertygelse att matlagning på plats är bästa lösningen oavsett om det gäller våra kransorter eller Vimmerby stad. Det hade i varje fall varit bra att utreda det alternativet lika seriöst som kylmatlagning. Jag tror att en sund konkurrens är en mycket viktig faktor för utveckling. Som det ser ut att bli så kommer så gott som alla barn och gamla få äta samma mat, och inga rektorer eller gymnasiechef kommer kunna i någon nämnvärd omfattning kunna påverka skolans attraktionskraft med särskilt bra mat. Det finns helt enkelt ingen morot för att driva någon egen utveckling. Allt kommer styras av teknik- och servicenämndens budget och förvaltningens kostchef.

Så tyvärr bästa Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c), Vimmerby ser inte ut att bli drömmen om implementering av din vision "Sverige - det nya matlandet" - och Näringsministern Maud Olofssons (c) mål om stärkt företagande i allmänhet och kvinnligt företagande i synnerhet i en redan gles kommun med stor landsbygd.