Sidor

onsdag 30 juni 2010

Framtidens välfärd - finns den i Kalmar län?

Tidigare idag presenterade Alliansregeringens äldre och folkhälsominister Maria Larsson det så kallade LEV-projektets första delrapport. LEV står för Långsiktig Efterfrågan på Välfärdstjänster och är ett arbete som påbörjades hösten 2006.

Av Socialdepartementets pressmeddelande framgår att "År 2050 väntas andelen äldre i befolkningen öka från dagens 17 procent till 25 procent. Befolkningen åldras, hälsan förbättras och livslängden ökar. Det är en positiv utveckling som samhället måste anpassas till.

Därför har en arbetsgrupp inom Socialdepartementet med en unik modell simulerat hur 300 000 individer åldras fram till 2050 och hur det väntas påverka hälsa, sjuklighet och dödlighet samt det framtida behovet av vård och omsorg. I rapporten finns också förslag på hur dessa utmaningar kan mötas."

 

Filmen är cirka 35 minuter lång och väl värd att ses. Den innehåller en bra beskrivning om hur tiden fram till 2050 förväntas och vilka utmaningar som väntar. Och bäst av allt är kanske att rapporten visar att om vi vidtar rätt mått och steg så kommer vi kunna få vård vid behov och en rättvis vård också 2050.

Jag är så glad att vår och Alliansens politik inom hälsa, omsorg och sjukvård står på stadiga ben. Se filmen och tänk på den när du lägger din röst i landstingsvalet. Jag är beredd att vara din landstingspolitiker inom Hultsfred - Vimmerby landstingsvalkrets. Jag har plats nummer 2 på listan.

Svar JA. Framtidens välfärd finns. Den kan också fortsättningsvis vara offentligt finansierad. Det framgår av Maria Larssons presentation och lösningarna är redan inbyggda i Moderaternas och Alliansens program. Ge landstingen och dess duktiga medarbetare chansen att jobba i en utvecklande och kreativ miljö som tillåter mångfald och valfrihet. Det är vägen till effektivisering inom hälso- och sjukvården - som redan idag skulle kunna vara 54 miljarder effektivare om det fanns utrymme för att tillämpa bästa kända kunskap och erfarenhet redan idag.

onsdag 16 juni 2010

Bristfälliga kalkyler x3

Här om dagen samlade jag ihop tre exempel på bristande beslutsunderlag och kalkyler. Jag skrev en insändare och fick den publicerad i Vimmerby Tidning idag. Här följer länken till insändaren i Vimmerby Tidning - Bristfälliga kalkyler öppnar dörrar.

lördag 5 juni 2010

Köttbulleskjuts till småorterna

I Teknik- och servicenämnden i Vimmerby har man diskuterat ”Köttbulleskjuts” till kransorterna. Nämnden bedömer kostnaden för att transportera den nya kylmaten till kransorterna till cirka 2 miljoner kronor. Då uppstår ett behov att spara pengar, och det fiffigaste nämnden kommer på är att försämra skolskjutsarna med samma nivå, 2 miljoner kronor, och föreslår därför i samma andetag längre gränser för tillgång till skolskjuts. Huruvida det kommer finnas säkerhetsbälten för köttbullarna framgår inte av protokollet.

I grunden finns det mycket dåligt underbyggda beslutet att införa kylmatlagning i skolor och vård- och omsorgsboenden till våra barn och gamla. Jag tror inte på kylmatlagning som idé – och nu börjar vi se projektets ekonomi i ansiktet.

Länk till Teknik- och servicenämndens protokoll (pdf-format).

torsdag 3 juni 2010

Öppet möte i Tuna i kväll

Moderaterna i Vimmerby fortsätter sin Dialog-turné i kommunen ikväll med ett allmänt möte i Bygdegården kl 19.00.


Alla hälsas välkomna.

Dialog-turnén som ska pågå i kommunens tätorter hela maj och del av juni syftar till ett samtal direkt med väljarna för att få mer information om hur de boende ser på sin bygd.
Deltar från moderaterna gör kandidater på kommunfullmäktigelistan.

tisdag 1 juni 2010

Öppet möte i Södra Vi i kväll

Moderaterna i Vimmerby fortsätter sin Dialog-turné i kommunen ikväll med ett allmänt möte i Brunnssalongen kl 19.00.


Alla hälsas välkomna.

Dialog-turnén som ska pågå i kommunens tätorter hela maj och del av juni syftar till ett samtal direkt med väljarna för att få mer information om hur de boende ser på sin bygd.

Deltar från moderaterna gör kandidater på kommunfullmäktigelistan.