Sidor

onsdag 12 februari 2014

Dags att bolagisera Arbetsförmedlingen i Vimmerby

SVT har intervjuat Arbetsförmedlingens tf chef Clas Olsson, och arbetsförmedlingens chef är tydlig i sin analys. När industrijobben försvinner på landsbygden är det bättre att de unga flyttar till större städer än att de stannar kvar och riskerar att bli arbetslösa.

Frågan är varför de måste flytta till större städer? Hur vore det om arbetsgivare, inte minst staten, funderade på att lokalisera jobb där det finns arbetskraft och tillväxtpotential genom samverkan? Staten har snart lämnat Vimmerby kommun. Skatteverket tyckte att Vimmerby var för litet och flyttade till Västervik. Samma sak gjorde Försäkringskassan. Några veckor efter att myndigheternas flytt och kvarlämnade utpost, så kallade servicekontor, hade stängt några år senare så tyckte Arbetsförmedlingen att de hade öppet lite väl många dagar i veckan och drog ner öppettiderna. Polisen har ett stort fint hus, och öppet en halv dag i veckan. När ska Arbetsförmedlingen ta intryck av Polisen och dra ner rejält och inte hatta med en dag hit och en dit?

Mina förslag

1. Utlös Arbetsförmedlingens tf chef Clas Olsson fallskärm så skapas minst ett nytt jobb.

2. Överför statens resurser för Arbetsförmedlingen i Vimmerby till kommunen och det lokala näringslivet som då kan starta en offentlig och privat driven arbetsförmedling i samverkan.

3. Överför statens resurser för Yrkeshögskoleutbildningar motsvarande vår andel, cirka 1,5 promille, så kan vi köpa Vimmerby kommuns finaste kontorshus som än så länge är till salu och faller för grävskopan under senhösten om inget ändras, väl värt att använda långt in i framtiden, för dess praktiska utformning och berömvärda arkitektur, och starta kompetensgivande utbildningar inom ramen för YH-utbildningar utifrån våra lokala och regionala behov.

4. Överför statliga resurser motsvarande den nivå av pengar som staten bidrar med till de större städernas bruttoregionalprodukt.

5. Om det är så populärt att bo i storstäderna, varför är då löneläget generellt sett högre där än på landsbygden och mindre kommuner? Hög lön brukar ju vara ett medel att locka med. Ska det behövas om det är så populärt att bo där? Frys eller håll tillbaka löneökningarna inom staten och överför frigjorda lönemedel till våra gles- och landsbygdskommuner så kommer vi också ha fullt bemannade vårdcentraler och specialister som vill etablera sig på mindre orter, eller om det är för svårt att rå på lönerna så satsa på sänkta arbetsgivaravgifter för glesbygdsföretag, -kommuner, landsting, myndigheter i gles- och landsbygdskommunerna så finns det en drivkraft att lägga verksamheten på mindre orter, så kommer de inte att urbaniseras eller vara mindre orter för tid och evighet. De kommer att växa och bidra till Sveriges tillväxt och välfärd!

Alla behövs! Hela landet kan leva!