Sidor

torsdag 25 februari 2010

Snöskottning och andra vita jobb

Jobbar du med hushållsnära tjänster? Vill du ha en regering som tycker det är bra då är moderaterna och allianspartierna är det självklara valet den 19 september!

Det är svårt att förstå varför socialdemokraterna är så avogt inställda till att cirka 11 000 personer hittills fått vita jobb tack vare avdragsrätten för hushållsnära tjänster. Avdragsrätten har sannolikt ökat efterfrågan, alltså givit fler människor jobb, men också slagit undan fötterna på dem som tidigare tillhandahållit dessa tjänster mot svart betalning.

Med avdragsrätten för hushållsnära tjänster har många fått anställning i företag med kollektivavtal och därmed blivit delaktiga i viktiga trygghetsförmåner på den svenska arbetsmarknaden. Jag undrar just vad socialdemokraterna har emot det? Andra har tagit saken i egna händer och startat eget. Är det företagsamhet som skrämmer sossarna?

Jag har aldrig förstått varför det i socialdemokraternas Sverige är finare att vara rörmokare, eller snickare, manligt dominerade yrken, än att vara städare eller golvvårdare, kvinnligt dominerade yrken. Med avdragsrätten för hushållsnära tjänster skapas inte bara flera jobb utan också ett tryck på schyssta löner för dem som tillhört en riktig låglönegrupp. Inget är i längden sämre betalt än ett svart städjobb. Västerpartiet är emot, socialdemokraterna tvekar. Det är bra och tydliga besked. Vänsterexperimentet sätter retorik, taktik och valseger före jobb, sjukförsäkring och pension för 11 000 personer, ofta kvinnor, studenter och invandrare som inte vill något annat än jobba vitt - kanske med snöskottning!

måndag 15 februari 2010

Vem vill äta centralt lagad kylmat?

Snart är den här, den centralt lagade kylmaten! Jippi tycker 41 fullmäktigeledamöter, hujedamig tycker jag. Jag antar att Bo Svensson (c), ordförande i Teknik & servicenämnden, på måndag kommer rapportera att upphandlingen är klar och att bygget ska påbörjas. Bygget ska vara klart 2011 men frågan kvarstår. Vem vill äta centralt lagad kylmat?

Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) åker land och rike runt och berättar om sin vision "Sverige - det nya matlandet". En vision om att skapa fler jobb och tillväxt genom framförallt satsningar på mat- och livsmedelsproduktion i kombination med turism. En vision som gjord för vår kommun med stor och växande turism som i kombination med mat till förskolor, skolor och äldreboende skulle kunna vara ett typexempel på hur vision blir verklighet! Ett exempel på hur jobbskapande politik, effektiv användning av skattebetalarnas pengar och företagande kan gå hand i hand!

Att socialdemokraterna är för centralisering det är känt sedan länge. Lika så att företagande bara är bra om det sker i en manlig jobbsektor. Men att Centern, Kristdemokraterna och mina egna partikamrater skulle rösta för en centralisering och där till förespråka kylmatlagning som jag vanligtvis hör mest ris och mycket lite ros om, det har jag svårt att ta till mig. Och det som förvånar mig mest är att de inte verkar inse hur de slår sönder en del av kommunens infrastruktur genom att centralisera produktionen till ett kök i centralorten. Jag antar att Centern redan har en fnurra på tråden med bygderörelsen Hela Sverige ska leva. Om inte så lär de väl få det när de första portionerna skickas ut.

När fullmäktige skulle besluta om införandet saknades kalkyler för hur det nya systemet skulle påverka kommunens budget. Jag frågade om de framtida kostnaderna för personal, räntor, avskrivningar och transporter utan att få något svar om det framtida portionspriset och kostnadssammansättningen. 41 ledamöter röstade för. Jag röstade emot. Nu - sju månader senare, när bygget snart ska börja och budget 2011 förbereds måste det väl ändå finnas ett svar. "-Bo Svensson (c), hur ser kalkylen ut?"

Centraliserad kylmatlagning är en satsning på teknik och maskiner istället för mänskligt hantverk. Detta i en tid när ungdomar fyller platserna på yrkesinriktade gymnasieutbildningar och hantverkskunnande stiger i aktning. För att centraliserad kylmatlagning ska gå ihop har man redan förvarnat om att cirka 20% av kostpersonalen blir övertaliga. Denna satsning på maskiner istället för människor går rakt emot regeringens vilja och ansträngningar att öka sysselsättningen. Det går rakt emot näringsministern och centerledaren Maud Olofssons vilja att öka förutsättningarna för kvinnligt företagande. Något måste ha gått fel i Centern lokalt. Av 60 personal inom Teknik & Serviceförvaltningens kostenhet var 59 kvinnor! Det är bl.a. dessa kvinnor Maud och Eskil haft i åtanke när de pratar sig varma för kvinnligt företagande och "Det nya matlandet", men så inte i Vimmerby. Min fråga är: Hur många av dessa kvinnor kommer förlora jobbet för att maskinerna tar över?

Fler fria förskolor ökar valfriheten och stärker kvalitén

De närmaste dagarna har kommunens politiker en jättefin chans att öka valfriheten för föräldrar och personal genom att frigöra utrymme för fler friförskolor. Bakgrunden är att ett par av kommunens förskolor ska stängas, såvitt jag känner till, på grund av fukt- (och mögel-?) skador.

Fler fria förskolor ökar valfriheten! Föräldrar kan välja mellan flera utförare, kanske olika pedagogiska inriktningar. Samma val uppstår för personal som också kan ha andra motiv, t.ex. att bli sedd med nya ögon hos en ny arbetsgivare. Fler fria förskolor stärker också kvalitén. Det blir konkurrens om att erbjuda barn hög kvalité och personal goda villkor. Kommunens förskolepersonal har redan berättat om att det egna kvalitetsarbetet tagit fart sedan förskolan Linnea vid Björkbacken öppnade. Fria förskolor i konkurrens med kommunens förskolor är alltså jättebra för alla barn oavsett vilket val föräldrarna gjort.

De senaste året har föräldrar till 1-2-åringar haft ytterligare ett val, nämnligen kommunalt vårdnadsbidrag. Det har ökat valfriheten och kanske även det bidragit till att kvaliteten i förskolorna ökat. Föräldrarnas eget val motsvarar cirka en förskoleavdelning. När föräldrarna har ett "eget" alternativ så bidrar det till att ytterligare skärpa konkurrensen om barnen. Förskolorna måste vara ännu bättre för att bli valda.

Sedan en tid tillbaka har det cirkulerat information om att TS (Teknik- och Servicenämnden) och BUN (Barn- och ungdomsnämnden) planerar för att bygga ett förskolekomplex om sex avdelningar som ersättning för de som måste stängas och nedläggning av någon/några en- / två-avdelningsförskolor för att uppnå samordningsvinster.

Jag undrar: Hur många föräldrar vill ha 120-barnsförskolor? Vill föräldrarna verkligen ha dessa storskalelösningar? Är det därför man valt att bo i vår kommun? Och hur blir det om en smittsam sjukdom skulle slå till så att förskolan måste hållas stängd? Det verkar vara knepigt nog som det är idag med mindre förskolor. Så här tycker jag!

  1. Berätta om behovet av cirka 4-5 nya förskoleavdelningar inom 1-2 år, och uppmuntra fria förskolor att växa / etablera sig i Vimmerby och den egna personalen att starta eget.

  2. Gör en enkätundersökning för att ta reda på intresset för ett utbyggt kommunalt vårdnadsbidrag till att omfatta 1-3-åringar (idag 1-2-åringar). Vid stort intresse behövs färre / mindre byggnader vilket bidrar till lägre kommunala kostnader. Vid litet intresse är inverkan på ekonomin låg medan valfriheten ändras från Nej till Ja.

fredag 12 februari 2010

Därför har jag engagerat mig i politik

Jag älskar Frihet!

Frihet borde vara en självklarhet men så är det inte. Frihet kan begränsas på många sätt. Det kan ske genom att rörelse-, yttrande-, religions-, mötesfrihet etc. begränsas vilket är vanligt bland totalitära regimer. Det kan också ske genom att demokratiskt valda politiker bestämmer högsta tillåtna hastigheter på landets vägar, vill ha offentligt monopol på utförande av välfärdstjänster, bestämmer vilken skatt som tas ut på invånarnas inkomster för att finansiera landets eller kommunens ej fördelade kostnader.

Så nu kanske du anar varför jag har engagerat mig i politik. Ja, just det:

  1. Frihet är ingen självklarhet. Den måste skyddas och stärkas eftersom den hela tiden är utsatt för hot att begränsas - från olika håll.

  2. Friheten är stark när den finns i många människors händer. Därför har jag valt att engagera mig i politik. Gör det du också! Tillsammans kan vi lyssna på medborgarna och skapa ett samhälle där individens frihet, makt och inflytande över sitt eget liv ökar.