Sidor

tisdag 30 mars 2010

För eller emot

Jag undrar just om Peter Högberg vet om han röstade för eller emot kommunstyrelsens förslag i fullmäktige om att satsa 400 000 kr i samarbete Vimmerby Turism och Näringsliv AB där kommunen är delägare. Jag kan berätta att han röstade för, och för övrigt hela hans parti, även om man kan tro att han röstade emot utifrån hans inlägg på Twitter. Jag citerar: "Konstasterar att när K&F nämnden hade ansvar för sommartorget fick det max kosta 150000 kr nu gick det till ett bolag 400000kr" (Peter Högberg, Twitter)

måndag 29 mars 2010

Om ungdomarna hade fått bestämma

så tror jag att fullmäktiges beslut i fråga om kylmatsystemet hade blivit annorlunda. Jag har inte hört en enda ungdom förespråka att man ska laga maten centralt i kommunen, kyla ned den, transportera den, slutligen värma upp den för att ätas.

Om ungdomarna hade fått bestämma om torgets utformning i Vimmerby så hade det också fått en annan utformning än vad som nu verkar bli fallet. Efter att vår motion med idéer om torgets utveckling och förslag till samverkan mellan alla intressenter röstats ned så har tjänstemän haft bråda dagar och politiska beslut fattats i snabb takt för att få till någonting överhuvudtaget. Om ungdomarna hade fått bestämma så hade man tagit tag i frågan redan förra sommaren eftersom gemene man tidigt sa att sommaren 2009 får inte upprepas.

Så här i budgetförberedande tider vill jag föreslå att ansvariga tjänstemän och politiker ägnar tid till att fundera på lösningen för torget 2011. Men det är kanske för mycket begärt? Om årets sommartorg vill jag bara önska Vimmerby Turism och Näringsliv lycka till och säga att jag har full förståelse för att det kan aldrig bli så bra som ni skulle vilja göra det, men att jag är glad för att ni tog utmaningen eftersom majoriteten politiker i kommunen inte förmådde att komma med några egna idéer och ta beslut i tid.

Om ungdomarna hade fått bestämma så tror jag att planeringen av sommarens torg redan varit klar. Stå på er! Er röst i politiken behövs den också! Underskatta inte möjligheten att påverka de politiska partierna inifrån. Den är större än ni tror!

söndag 28 mars 2010

När ska det bli valfrihet inom hemtjänsten i Vimmerby?

Med valfrihet inom hemtjänsten menar jag rätten att välja utförare. När ska du slippa kallas brukare och bli kund? När ska du få välja vem som ska komma hem till dig och utföra din hemtjänst? Inom många kommuner är det redan en självklarhet att kunna välja mellan olika utförare. Det kan vara kommunen som det är idag, eller en privat utförare. Det finns många privata utförare. Det finns företag med riktigt många anställda och verksamhet i flera länder till enskilda företagare på en lokal marknad.

Alliansregeringen har infört en lag som heter Lagen om valfrihetstjänster. Den förkortas kort och gott till LOV. Lagen har varit i bruk sedan 1 januari 2009. Den 8 april anordnas en föreläsning för politiker och tjänstemän i Vimmerby med rubriken "Hur inför man valfrihetssystem?" där fokus ligger på valfrihet inom Hemtjänsten i Vimmerby men är tillämpligt på alla stöd-, vård- och omsorgstjänster. Det ska bli riktigt intressant. Sannolikt lär det väl inte gå att införa valfrihet inom hemtjänsten förrän tidigast 2011 och då under förutsättning att vi har en betryggande borgerlig majoritet och många moderater som driver på efter höstens val.

Tyvärr bästa hemtjänstkund i Vimmerby, så har vi redan tappat möjligheten till valfrihet 2009 och 2010. Ja, det är väl inte så lätt att känna sig som kund när man inte kan välja vem som kommer och utför de tjänster du har fått rätt till. Med valfrihet inom hemtjänsten uppstår en sund konkurrens med kvalité. Ta gärna en titt på Linköpings hemsida och se vad kunderna tyckte om de olika leverantörerna 2009.

Höj din röst för rätten att välja vem som utför din hemtjänst! Alliansregeringen har infört valfriheten i Sverige. Det borde redan varit en verklighet i Vimmerby, men så är inte fallet. Med ditt stöd lovar jag jobba för att införa valfrihet i hemtjänsten i Vimmerby!

torsdag 25 mars 2010

Ska 10-talet bli utvecklingens årtionde?

Runt om i kommunen sjuder det av engagemang, möten och framtidsplaner. Jag tänker på bygdeföreningen i Storebro och dess engagemang och initiativ för att utveckla båtbyggarskolans program till ett lockande och fortsatt framgångsrikt gymnasieprogram. Föreningen har fått stor och välförtjänt uppmärksamhet i Vimmerby Tidning, och på den konferens som man anordnade för ett par veckor sedan var vi många intresserade som var där och tog del av elevers och företagares berättelser vilka alla intygade utbildningens stora betydelse för dem.

I Vimmerby har det lokala engagemanget för en ny fotbollsarena på Ceosvallen kommit ett steg närmare avspark sedan orimligt segslitna förhandlingar mellan kommunen och markägaren äntligen resulterat i en överenskommelse. Frågan om Ceosvallen har fått stor medial uppmärksamhet genom åren. Och från Tuna har man också gjort sin röst hörd och anhållit om kommunens stöd för utveckling av ungdomsverksamhet i anslutning till bygdegården. Deras planer har redan resulterat i Allmänna arvsfondens stöd (tror jag det var) men med villkor för egen finansiering.

Mitt fjärde och sista exempel kommer från Gullringen. Idrottsföreningen har planer och vill utveckla möjligheterna till året-runt-träning med konstgräsplan, merutnyttja sina lokaler till skolbarnomsorg och fritids, men precis som om inte det vore nog tänker man större än så. Man har tankar om träningslägerservice, äldreboende, utbildning för byggindustrin. Man har helt enkelt tagit ett inititiativ och söker samarbete för att utveckla samhället. Närmast på deras agenda står kontakter med övriga föreningar för att tillsammans skapa en lokal utvecklingsplan.

Mina fyra exempel visar på ett mycket starkt engagemang för att utveckla hela vår kommun. Engagemanget finns i hela kommunen, och enligt min mening starkare än vad erfarna politiker tror. Jag kommer engagera mig. Gör det du också! Låt oss tillsammans se till att 10-talet blir utvecklingens årtionde!

fredag 12 mars 2010

Bättre än hemtjänsten

skriver signaturen Oroliga pensionärer i spalten Brev från läsekretsen på Vimmerby Tidnings webbplats. Jag hoppas verkligen pensionären delar med sig av sina erfarenheter av hushållsnära tjänster - och stort grattis till leverantören som får mycket beröm.

Enligt min mening borde det också gå att välja leverantör av Hemtjänst. Det går redan i många andra kommuner som har gjort sin läxa och infört valfrihet. Det gynnar kvalitéen också på de kommunala tjänsterna. Det blir helt enkelt bättre vid kvalitetskonkurrens för då är det kunden som avgör vem som får tillåtelse att komma in i hemmet!

För vår kommun heter lösningen LOV. Det är en förkortning för Lagen om valfrihetstjänster vilket är ett bra stöd för mindre kommuner när man vill öka valfriheten och skapa konkurrens med kvalité. Snabba kommuner har redan infört det! Jag hade gärna sett att vi haft det redan under 2010, men eftersom vi har samma politiska sammansättning nu som i fråga om Torget där man förhalat allting så vågar jag inte tro på en lösning förrän 2011. Därför ber jag om din röst för fler moderater i en borgerlig majoritet.

Och till alla er som jobbar inom Hemtjänsten så vill jag säga att jag hör många bra ord om ert jobb. Eventuella begränsningar är inte ert fel. Bristande resurser är inte heller ert fel. Det beror förmodligen på att de skattepengar vi har används på fel sätt - och om det är så håller nämnderna på att undersöka nu tillsammans med rådgivare från organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

lördag 6 mars 2010

Det är skillnad på (s)-ROT och (m)-ROT

De senaste dagarna har debatten om hushållsnära tjänster och ROT-avdrag varit livlig. Debatten har resulterat i två tydliga alternativ där socialdemokraterna går vänsterpartiets väg. De säger nej till att konkurrera ut svartjobb med schyssta villkor som avtalsenlig lön, sjukpenning och pension vilket är det som händer när folk öppnar sin egen plånbok och staten avstår från en del skatteinkomster staten får vid vita jobb som man ändå inte hade fått vid svartjobb.

Nu försöker (s) säga att det är bara hushållsnära tjänster man är emot. Men det är en stor skillnad också när det gäller ROT-avdraget.

I socialdemokraternas Sverige kommer och går ROT med konjunkturen. ROT-avdraget ska bara finnas i lågkonjunktur. Jag undrar varför socialdemokraterna är emot att vanligt folk har råd att anlita hantverkare i högkonkunktur? Vad är det som säger att man behöver reparera och underhålla precis när det inträffar en finansiell kris eller en alldeles "vanlig" lågkonjunktur? I socialdemokraternas Sverige ska du anlita hantverkare när det passar deras arbetsmarknadspolitik - inte när DU behöver! I socialdemokraternas Sverige finns ROT för att förbättra arbetslöshetsstatiken i lågkonjunktur. Socialdemokraterna vill att antalet jobb ska vara konstant.

Vårt beslut är att RUT och ROT finns oavsett konjunktur. RUT och ROT finns för att ge flera människor råd att anlita hantverkare. RUT och ROT finns för att varje dag, året runt, år ut och år in, skapa flera jobb! Det är något som finns hela tiden - under överskådlig tid! Vår politik ser till människors behov!  Vi vill att antalet jobb ska öka! När RUT och ROT finns hela tiden är det idé också för den med låg lön att spara till en ROT-åtgärd genom att det går att få tag i en hantverkare när sparmålet är nått. Det är skillnad på (s)-ROT och (m)-ROT!